"Dzięki nam nawiążesz nowe kontakty biznesowe dzięki innowacyjnej i elastycznej formule."

Zapraszamy na kolejną edycję blogowania o dyrektorach marketingu. Reklama to nasza pasja.

Instytut IPC realizuje badania rynku oraz badania opinii publicznej przy uwzględnieniu nowoczesnych zdobyczy z dziedziny marketingu społecznego. Struktura naszego ośrodka skupia zlokalizowane w największych miastach w Polsce centra badania opinii publicznej. Lista firm badania opinii publicznej, które blisko z nami kooperują, zaprezentowana jest na naszej korporacyjnej stronie internetowej. Wyszukacie tam również opisy wykorzystywanych przez nas metod badania opinii publicznej w podziale rzeczowym oraz tematycznym rozpoczynając od sposobów wykorzystujących dorobek z dziedziny marketingu a kończąc na dorobku z dziedziny PR.

Istnieje taki rodzaj badań rynku, gdzie rolę kluczową odgrywa ewaluacja a także socjologia społeczna. Są to tak zwane badania ewaluacyjne, których przykłady realizacji odnajdziecie w przekazanych przez nas zagadnieniach dostępnych na witrynie internetowej. Połączenie wiedzy badawczej i metod stosowanych w socjologii zaowocowało powstaniem nadzwyczaj skutecznej metody badań marketingowych.

Wyniki badań marketingowych odnośnie pracy domowej i zainteresowania nią pośród pracodawców okazały się niezbyt interesujące. Zrealizowane badania ankietowe z uwzględnieniem reprezentatywnej próby pracodawców w całym kraju potwierdziły, iż nazbyt duża ilość prawnych procedur zniechęca trwale do stosowania tej formy zatrudnienia. Na kolejne kroki badań marketingowych a także prac wykonanych w tej tematyce składały się następujące elementy: akcja telemarketingowa, sporządzenie ankiet badawczych, selekcja próbki badawczej, spostrzeżenia po zakończeniu badania, zebranie oraz podsumowanie wyników. Zakończone badania marketingowe na rynku business to business oraz wyniki zgromadzone w kwestionariuszach potwierdziły, iż pracodawcy wolą zatrudniać pracowników w oparciu o klasyczną umowy o pracę.

Typem badań z obszaru psychologii oraz marketingu są badania fokusowe. Wyszkolony prowadzący przygotowuje scenariusz badania fokusowego, a następnie powołuje grupy fokusowe według właściwego klucza. Uczestnicy takiego badania gromadzą cząstkowe wyniki eksperymentu w każdej grupie, a na końcu trener agreguje wyniki jednostkowe w rezultaty całościowe i uzyskuje końcowe wyniki badań fokusowych.

Lepsze rozpoznanie potrzeb klientów, decydentów a także kontrahentów może doprowadzić do zwiększenia zapotrzebowania na różnego rodzaju płatne badania rynku. Prowadzony przez nas instytut badania rynku pracy wykonuje różnorodne badania rynkowe wśród wielu grup zawodowych a także społecznych. Rozsądne podejście marketingowe powoduje, iż używane przez nasz instytut metody badania rynku należą do najbardziej skutecznych w kraju. Dowodem na ten fakt jest zestaw artykułów w periodykach oraz portalach internetowych o tematyce PR i marketingowej.

Okiem reportera

marketing

reklama

promocja

pr

public relations